Svet-Stranek.cz
Anglicky za 3 měsíce, doučování dětí
Anglicky rychle - i doučování dětí

Naše metoda:Anglicky za 3 měsíce, doučování dětí

Naše metoda

V čem spočívá naše metoda? To je docela jednoduché. Jak jsme vypozorovali při pobytu v cizích zemích, každý člověk, každá národnost se učí jazyk stejně – komunikací. Zprvu nasloucháme, pak postupně je zde snaha o odpovědi a pak konverzace, diskuse, dialog. To vše napomáhá zlepšování a rozvoji schopnosti řeči. A tuto schopnost stále dál rozvíjíme. Na celém světě je velmi mnoho negramotných lidí, přesto dokáží krásně mluvit, dokáží přednášet básně či rozsáhlé monology.
Vše je otázkou procvičování. Máme prokazatelné výsledky, že do 3 měsíců se vždy všichni naši žáci posunuli výrazně kupředu – jsou schopni se domluvit v angličtině.

U běžné výuky je problémem, že se nedává důraz na konverzaci v takové šíři, aby se projevil brzy výsledek. Žák může poslouchat cizí jazyk roky, pokud ale nebude komunikovat, především mluvit a mluvit, nebude mu výuka jazyka k ničemu - zejména pro komunikaci tváří tvář - či komunikačními prostředky.

Základem úspěchu výuky je individuální rozvrh. Ne každý může docházet na výuku jazyka pravidelně – vždy v pondělí a středu v tolik a tolik.
Také velmi záleží jak rychle se žák chce naučit mluvit cizím jazykem. Ideální je zpočátku 2 krát 2 hodiny týdně. Při snaze o co nejrychlejší porozumění a schopnost domluvit se je 3 krát týdně mnohem vhodnější. Vyšší frekvence výuky je možná, ale vyžaduje opětovné vypracování individuálního výukového plánu, šitého přesně na míru.
Každý jsme individualita. Ale přesto pro nás všechny, kteří máme to štěstí, že nejsme postiženi sluchovou vadou, je nejlepší metodou jak se naučit porozumět cizí řeči a jak jí mluvit, naslouchání lidskému hlasu a následné opakování a konverzace.
Tento způsob nenahradí žádná technika, protože konverzace tváří v tvář je mnohem důležitější, než naslouchání nahranému projevu. Mimo jiné i proto je tak problematické pro začátečníka konverzovat pomocí telefonu, protože k porozumění nemůže využívat neverbálních schopností.
Pro výuku je samozřejmě nejlepší výuka individuální, kdy se učitel věnuje pouze jednomu studentovi. Při skupinové výuce je nejvhodnější počet žáků maximálně do 4-6 maximálně, ve skupině.

Specifický přístup pak ovšem také vyžadují děti. Není jednoduché začít učit děti, kteří si často vytvořili k angličtině negativní vztah ze školního prostředí.
POZOR! Tato metoda je velmi vhodná pro cizince a jejich děti.

Tato metoda je vhodná pro začátek výuky a naučit se domluvit-požádat o práci v cizí zemi, řešit situace v cizím jazyku od UK, USA či Papua-Nová Guinea.

Pro pokročilé nastavíme výuku zaměřenou na hlubší slovní zásobu, postupným nahrazení běžných slovíček mnohem sofistikovanějším projevem, protože Váš protějšek při obchodním jednání či pohovoru o práci Vás hodnotí jaká slovní spojení používáte a jakou máte gramatickou úroveň, například používáte li předpřítomný čas či nikoliv.

Ing. Jaroslav Maršálek